10 Tân Linh Mục được sai đi khắp Tổng Giáo phận Hà Nội

2717

10 Tân Linh Mục

Hôm nay, ngày 3/11/2017 các Tân Linh Mục mới chịu chức ngày 19/10/2017 vừa qua, lên đường đi làm mục vụ tại các giáo xứ theo sự bổ nhiệm của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn – Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội.

1.Lm. Giuse Bùi Văn Hoàn – Phó Giáo xứ Bích Trì

2.Lm. Phanxico X. Nguyễn Quốc Huy – Phó Giáo xứ Nam Định

3.
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Lam – Phó Giáo xứ Sở Kiện

4.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Linh – Phó Giáo xứ Vỉ Nhuế

5.
Lm. Giuse Trần Ngọc Long – Giúp mục vụ Bằng Sở

6.
Lm. Giuse Trần Hữu Nam – Phó Giáo xứ Hàm Long

7.
Lm. Antôn Vũ Ngọc Tho – Phó Giáo xứ Cát Thuế

8.
Lm. Giuse Trần Văn Thu – Phó Giáo xứ Thạch Bích

9.
Lm. Luca Nguyễn Văn Trì – Phó Giáo xứ Bái Xuyên

10.
Lm. Giuse Đặng Anh Việt – Phó Giáo xứ Hạ Trang

 

Nguồn: TGP Hà Nội

★★★

***Sau khi kết thúc Thánh Lễ sáng sớm hôm nay (3/11) tại Nhà thờ Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi (Gx Phú Đa), Tân Linh Mục Fx. Nguyễn Quốc Huy đã thêm một lần nữa gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý cộng đoàn trong Giáo xứ thân thương của ngài – Phú Đa. Tân Linh Mục cảm ơn quý cộng đoàn vì đã giúp đỡ ngài về tinh thần cũng như vật chất trong suốt những ngày vừa qua. Tân Linh Mục cũng xin quý cộng đoàn tiếp tục nâng đỡ và đồng hành với ngài, nhất là trong lời cầu nguyện khi ngài lên đường làm mục vụ tại Giáo xứ Nam Định.

Xin Anh Chị Em đọc 1 Kinh Lạy Cha + 1 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh để Cầu Nguyện cho Tân Linh Mục Fx. Nguyễn Quốc Huy!