Ai đã thành lập lễ Các Đẳng Linh Hồn?

1626

Lễ các đẳng Linh HồnChính thánh Odilon, Tu viện Trưởng Cluny ở thế kỷ XI đã thành lập lễ Các Đẳng Linh Hồn ngày 2-11

Đây là gốc tích ngày lễ đầy tình thương cao trọng: Một giáo lữ hành Pháp hành hương từ Thánh địa về, bị một cơn bão và tấp vào bờ biển Sicile.

Một thầy ẩn sĩ sống ở trong hải thạch cù lao này hỏi chàng có biết dòng Clunyvà Cha Bề Trên Odilon không. Thầy thêm: “Bần sĩ thường nghe ma quỷ tru tréo, nguyền rủa những người đạo đức cứu thoát các Linh Hồn khỏi các cực hình họ phải chịu bên kia thế giới, bằng lời cầu nguyện, các việc bố thí, các lần rước lễ và dâng lễ… Chúng chửi bới nhất là cha Odilon và các thuộc sĩ. Khi nào ông bạn về Pháp, xin vui lòng khuyến khích vị tu viện trưởng thánh thiện ấy và các tu sĩ tăng cường hơn nữa việc bác ái đối với các Linh Hồn đau khổ trong Luyện Ngục”.

           Được cổ xuý, linh mục Odilon lại phấn khởi hơn nữa và ngài đã vận động thành lập ngày lễ Các Đẳng vô vàn đáng ghi nhớ đó.

Trích Sách Tháng các Linh Hồn