CÁCH ĐỌC KINH MÂN CÔI KÍNH ĐỨC MẸ

7556

Kinh Mân côi là kinh cầu nguyện theo Kinh thánh. Ta nhắc nhớ lại những sự việc cao cả đã xảy ra trong cuộc đời Đức Mẹ và cuộc đời Chúa Giêsu khi sống ở trần gian.

Đọc kinh Mân côi để tỏ lòng kính mến Đức Mẹ và Chúa Giêsu con của Người.

Đức Mẹ rất thích nghe con cái đọc kinh Mân côi, vì họ nhắc cho Mẹ những ơn phúc Chúa ban cho Người.

Đọc với cả tâm trí theo lời kinh, sẽ thấy hứng thú, khỏi nhàm chán. Những người yêu nhau không chán nghe lời “yêu”.

Đức Mẹ phán với thánh nữ Mechtilda: ” Khi sống con đọc bao nhiêu kinh, khi chết con được bấy nhiêu ơn”.

(Nên có một tràng hạt, nếu không, thì đếm bằng đốt ngón tay, hoặc bên kia đếm).

 Thể thức đọc chung xin đề nghị như sau:

            1. Làm dấu Thánh giá:

Nhân Danh Cha (đưa tay phải lên trán), và Con (đưa tay xuống giữa ngực) và Thánh Thần (đưa tay qua vai trái rồi đưa qua vai phải). Amen (chắp tay lại).

          2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần:

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

– Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dạy dỗ các thánh Tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

        3. Kinh Ăn năn tội

Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự.

Con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

      4. Xướng mầu nhiệm:

(Tùy ý chọn 1 hoặc 5 mầu nhiệm trong 20 mầu nhiệm sau)

5 SỰ VUI:

Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh. Ta hãy  xin cho được vâng lời chịu lụy.

Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

5 SỰ SÁNG:

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ hóa nước thành rượu tại Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng Đ.Chúa Trời.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và ơn thống hối. Ta hãy xin cho được ơn cải sửa tâm hồn.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor. Ta hãy xin cho được luôn lắng nghe Lời Người.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể. Ta hãy xin cho được siêng năng rước Mình Máu Thánh Người.

5 SỰ THƯƠNG:

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho đươc chịu moi sự sỉ nhục bằng lòng.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây thánh gia. Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá.Ta hãy xin đóng đinh tính thịt xác thịt vào Thánh giá Chúa.

5 SỰ MỪNG:

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

          5. Kinh Lạy Cha (1 kinh)

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

6. Kinh Kính mừng (10 kinh)

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

7. Kinh Sáng Danh (1 kinh)

Sáng Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.

Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

Sau mỗi chục kinh đọc: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Thương xót Chúa hơn.

    8. Kinh Lạy Nữ vương

Lạy Nữ vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà. Chúng con ở nơi khóc lóc, than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ơi, Bà là Chủ Bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Ôi, khoan thay, nhân thay, dịu thay. Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen

Nếu cần khấn xin ơn gì thì đọc kinh này:

 9. Kinh Hãy nhớ

Lạy Thánh nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.

Cầu cho Tổ tiên, Ông Bà, Cha Mẹ…đã qua đời thì đọc kinh này:

    10. Kinh Vực sâu

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội, nào ai rỗi được. Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân Người thay thảy.

Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn (Tiên nhân, ông Bà, Cha Mẹ)… được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn… cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.

    11. Kinh Cám ơn

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con ngày (đêm) hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con, kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp.

Vậy các Thánh ở trên nước Thiên đàng, cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con, cùng cám ơn như vậy. Amen.

    12. Kinh Trông cậy

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng,

– Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

– Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con.

– Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con.

– Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh , cầu cho chúng con.

– Lạy Các Thánh Tử đạo Việt nam, cầu cho chúng con.

15 Ơn ích Ðức Mẹ hứa ban cho những ai siêng lần hạt Mân côi

            (Đức Mẹ đã hứa qua thánh Alanô Dòng Đaminh)

            1. Mẹ sẽ ban một ơn đặc biệt, cho những ai sốt sắng đọc kinh.

            2. Mẹ sẽ che chở đỡ nâng, và còn ban xuống ơn thiêng dạt dào.

            3. Kinh Mân Côi  diệt trừ thói xấu, và diệt tan bè rối, tội nhơ.

            4. Đem Tình thương Chúa vô bờ, diệt trừ lòng trí tham ô của đời.

            5. Ai trung thành và chăm chú đọc, sẽ không phải hư mất đời đời.

            6. Ai chăm chú đọc và suy gẫm, sẽ (1. Không mắc tai nạn rủi ro, 2. Thoát cơn thịnh nộ Chúa Cha, 3. Và sẽ không phải lìa đời bất ưng,  4. Tội nhân sẽ được ơn thống hối,    5. Được vững trong ơn thánh trọn đời).

            7. Trung thành lần hạt Mân côi, được lãnh Bí tích cuối đời chẳng sai.

            8. Ai lần hạt Mân côi kính Mẹ, khi sống, chết đều được muôn ơn. Chết rồi hưởng phước thiên cung, và cùng các thánh muôn chung sáng ngời.

            9. Mẹ sẽ mau cứu người lần hạt, khỏi Luyện ngục thanh tẩy đớn đau.

            10. Sẽ ban phần thưởng lớn lao, ở  trên Thiên quốc con nào siêng năng…

            11. Ai tôn sùng Mân côi phép thánh, sẽ được ban đầy dẫy ơn lành.

            12. Ai truyền bá Mân côi kính Mẹ, sẽ được Mẹ cứu lúc hiểm nguy.

            13. Hội viên Hội Mân côi sống chết, được làm em các thánh trên trời.

           14. Ai lần hạt Mân côi sốt sắng, chắc chắn là con Mẹ nhân từ, làm em của Chúa Giêsu, muôn đời hạnh phúc, muôn thu vui mừng.

            15. Quí mến lần hạt Mân côi, chính là dấu chắc muôn đời hiển vinh.

“Các con đừng bao giờ chểnh mảng việc đọc kinh Mân côi. Đây là kinh Mẹ yêu quí đặc biệt, và từ trời cao Mẹ đã xuống xin các con điều đó. Chính Mẹ đã  dậy các con đọc KMC cách sốt sắng khi tay Mẹ lần những hạt MC, và cùng cầu nguyện với con gái nhỏ của Mẹ là Benadetta ở hang Massabielle, Lộ đức”.

Khi đọc KMC, con hãy mời Mẹ cầu nguyện với các con, liên kết với các con, nhờ thế KMC trở nên võ khí hùng mạnh chống lại satan ma quỷ” (Cùng CLM số 148)