Các thánh Tử Đạo Việt Nam – Cha Thánh Martinô Tạ Ðức Thịnh (1760-1840)

Martinô Tạ Ðức Thịnh, linh mục; sinh năm 1760 tại Kẻ Sặt, Hà Nội; tử vì đạo ngày 8 tháng 11 năm 1840, tại...

Các Thánh Tử Đạo Việt nam – Thánh Anton Nguyễn Đích (1769-1838)

Antôn Nguyễn Ðích, sinh năm 1769 tại Chi Long, Nam Ðịnh; chết 12/8/1838, tại Bảy Mẫu. Thánh Antôn Ðích dùng gia sản nông nghiệp...

Trần Hưng Đạo: Tinh hoa quân sự Việt Nam (phần 2)

Dĩ công vi thượng Trần Hưng Đạo vốn là con của An Sinh Vương Trần Liễu. Trần Liễu là anh ruột của Trần Cảnh. Năm...

Trần Hưng Đạo: Tinh hoa quân sự Việt Nam (phần 1)

Lịch sử Việt Nam là một chuỗi dài những cuộc chiến chống ngoại xâm. Về mặt số lượng và trang bị vũ khí, quân...

Phong trào Văn Thân (phần cuối)

MỘT SỐ NHẬN XÉT • Nếu coi các sĩ tử thời Nho học giống như là các sinh viên đang theo học bậc cao đẳng...

Phong trào Văn Thân (phần 4)

3. Phong trào Văn Thân từ 1885 tới 1888 Nguyên nhân gần: Hòa ước Patenôtre, Dụ Cần Vương Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Triều đình...

Phong trào Văn Thân (phần 3)

   HÀNH ÐỘNG CỦA VĂN THÂN Khi nói tới Phong trào Văn Thân, người ta thường nghĩ ngay tới phong trào quần chúng nổi dậy vào...

Phong trào Văn Thân (phần 2)

Tại sao Văn Thân “Bình tây Sát Tả”? * Vì dị ứng do khác biệt văn hoá, bao gồm phong tục, tập quán    Trong...

Phong trào Văn Thân (phần 1)

Khoảng giữa thế kỉ 19, thực dân Pháp bắt đầu dùng vũ lực đánh chiếm đất nước ta rồi thiết lập một hệ thống...

Bài viết mới

CÁCH ĐỌC KINH MÂN CÔI KÍNH ĐỨC MẸ

Kinh Mân côi là kinh cầu nguyện theo Kinh thánh. Ta nhắc nhớ lại những sự việc cao cả đã xảy ra trong...

KINH ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Lạy Đức Mẹ Mân Côi, là mẹ Hội Thánh và là mẹ các giáo hữu. Vào cuối thế kỷ 12, Mẹ đã dạy...

Giáo xứ Phú Đa mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi quan thầy

Chúa Nhật ngày 06 tháng 10 năm 2019, giáo xứ Phú Đa long trọng tổ chức ngày...

Giáo họ Tân Phú nhận quyết định thành lập Giáo họ trong ngày lễ...

Ngày 14 tháng 08 năm 2019 đã trở thành một dấu mốc quan trọng, một dấu ấn lịch sử đối với cộng...