Chờ Người đánh thức

1562

“Ta là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11, 25)

 

Nỗi khao khát trường sinh bất tử
Xoáy dòng đời thế sự nhân sinh
Giêsu thầy thuốc cứu tinh
Cho ai đặt trót niềm tin nơi Người

Ladarô Chúa thương đánh thức
Không chỉ vì tình bạn ân cần
Mà còn bởi những người thân
Tin Người là Đấng gian trần đợi trông

Ladarô Chúa đánh thức dậy
Tiên báo ngày Người sẽ phục sinh
Dẫn đưa nhân loại u minh
Quê hương Thiên Quốc phúc vinh muôn đời

Sự sống lại và là sự sống
Chính là Chúa, Đấng con tôn thờ
Niềm tin tín hữu ban sơ
Lớn lên chẳng chút phai mờ tháng năm

Tin vào Chúa là hằng xác tín
Chết đi cho tội lỗi thương đau
Chờ Người đánh thức dậy mau
Sẵn sàng áo cưới thắm màu phục sinh

Tin vào Chúa là luôn tìm đến
Những ngôi làng Bê-ta-ni-a
Nơi nhiều bạn hữu mong ta
Gieo Lời đánh thức gọi ra khỏi mồ

Những nấm mồ vùi chôn cuộc sống
Trong muộn phiền thất vọng lo âu
Giêsu chiếu ánh nhiệm mầu
Phục sinh biến đổi địa cầu hân hoan

Hoạt Động & Suy Tư

Nữ tu Bích Ngọc