Gốc tích tháng các đẳng linh hồn

1257

Tháng các linh hồnKhi hai anh em Aaron và Môisê chết, dân Do Thái than khóc suốt 30 ngày. Dòng lệ tuôn trào đó được coi như những lời cầu khẩn cho hai vị quá cố.

Cầu nguyện cho người chết 30 ngày là tục lệ đã ăn sâu vào người Do Thái. Thánh kinh nói cho họ biết là người chết được khóc 1 tháng mới đoạn tang.

Giáo hội Công Giáo, từ thời các thánh Tông đồ đã khuyến khích việc tang chế và cầu nguyện này trong 30 ngày cho người quá vãng.

Đó là gốc tích tháng Các Đẳng Linh Hồn.

Thánh Giáo hoàng Grêgôriô long trọng hoá tháng này bằng sắc chỉ dâng 30 thánh lễ cho người qua đời.

Đức Inôxăng ban nhiều ân xá phong phú hoá thánh nguyệt.

Các tu sĩ dòng Biển Đức lấy tháng này và các thánh lễ này như là thực hành hết sức công hiệu để giải thoát cho các linh hồn.

Các Đức Giáo hoàng Biển Đức XIII và XIV khuyến dụ mọi giáo dân thi hành các việc đạo đức này.

Các thánh đã nêu gương tôn kính các đẳng linh hồn. Ở Roma, người ta còn ghi một kỷ niệm cảm động của thánh Bênađô đối với những người đã mệnh một. Tại đại lộ Ostie, nơi thánh Phaolô tử đạo, thánh Bênađô đã dâng thánh lễ cho những người đã qua đời. Ngài ngất trí và thấy một cái thang bắc từ đất lên trời và các linh hồn leo thang lên Thiên Đàng nhờ lời cầu nguyện của thánh nhân.

Trích Sách Tháng các Linh Hồn