Hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Gioan

2452

-†-
“Phục Sinh Và Sự Sống, Chính Là Ta! Ai Tin Vào Ta Thì Dẫu Chết Cũng Sẽ Sống; Và Mọi Kẻ Sống Cùng Tin Vào Ta Sẽ Không Phải Chết Bao Giờ” (Gioan 11,25-26)jesus-cross-with-flowersTrong niềm tín thác vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh,

chúng con xin phó dâng lên Cha:
Linh hồn Gioan

Linh Hồn Gioan Nguyễn Hoàng Gia Long
Sinh ngày: 13/6/2017

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 15g ngày 26 tháng 12 năm 2017
(tức ngày 9/11 năm Đinh Dậu)
Hưởng dương: 6 tháng tuổi
Thánh Lễ an táng được cử hành tại Nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi – Giáo xứ Phú Đa – Giáo phận Hà Nội
lúc 14g ngày 27 tháng 12 năm 2017
Mai táng cùng ngày tại Vườn Thánh Giáo xứ Phú Đa.
Kính xin quý Linh mục, quý nam nữ tu sĩ và hết mọi người hiệp lời cầu nguyện cho Linh Hồn Gioan.
Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho quý vị!
Giêsu. Maria. Giuse. con Mến Yêu, xin cứu rỗi Linh Hồn Gioan.

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho Linh Hồn Gioan được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy Mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Lạy Chúa, xin cho Linh Hồn Gioan được nghỉ yên muôn đời.
Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên Linh Hồn Gioan.

BBT