Hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Giuse

1578

-†-
“Phục Sinh Và Sự Sống, Chính Là Ta! Ai Tin Vào Ta Thì Dẫu Chết Cũng Sẽ Sống; Và Mọi Kẻ Sống Cùng Tin Vào Ta Sẽ Không Phải Chết Bao Giờ” (Gioan 11,25-26)
jesus-cross-with-flowersTrong niềm tín thác vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh,
chúng con xin phó dâng lên Cha người anh em của chúng con:
Linh hồn Giuse
Linh Hồn Giuse Tạ Ngọc Trác (Minh)
Sinh năm: 1918

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 4g40′ ngày 24 tháng 12 năm 2017
(tức ngày 7/11 năm Đinh Dậu)
Hưởng thọ: 99 tuổi
Lễ viếng bắt đầu vào hồi 14g ngày 24 tháng 12 năm 2017
Thánh Lễ an táng được cử hành tại Nhà nguyện Đất Thánh – Giáo xứ Lộ Đức – Giáo phận Xuân Lộc
lúc 4g45′ ngày 26 tháng 12 năm 2017
Mai táng cùng ngày tại Vườn Thánh Giáo xứ Lộ Đức – Tp. Biên Hoà – Đồng Nai
Kính xin quý Linh mục, quý nam nữ tu sĩ và hết mọi người hiệp lời cầu nguyện cho Linh Hồn Giuse.
Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho quý vị!
Chúng con nhân Danh Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, chúng con nguyện xin Chúa đoái thương Linh Hồn Giuse vừa mới qua đời. Xin Chúa thương xót tha thứ mọi lỗi lầm của Linh Hồn Giuse và xin Chúa cho Linh Hồn Giuse được sớm về hưởng Nhan Chúa trên Thiên Đàng. 
Xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse cùng toàn thể các Thánh nam nữ trên Trời, các Thiên Thần và Tổng Lãnh Thiên Thần cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, và xin Chúa ban cho chúng con điều chúng con ước nguyện. Chúng con nguyện xin nhờ Danh Thánh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Giêsu. Maria. Giuse. con Mến Yêu, xin cứu rỗi Linh Hồn Giuse.

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho Linh Hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy Mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

BBT