Hiệp thông cầu nguyện cho Linh Hồn Giuse Nguyễn Đình Chiểu

1001

“Phục Sinh Và Sự Sống, Chính Là Ta! Ai Tin Vào Ta Thì Dẫu Chết Cũng Sẽ Sống; Và Mọi Kẻ Sống Cùng Tin Vào Ta Sẽ Không Phải Chết Bao Giờ” (Gioan 11,25-26)

jesus-cross-with-flowersTrong niềm tín thác vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh,
chúng con xin phó dâng lên Cha người anh em của chúng con:
xin cầu cho linh hồn GiuseLinh Hồn Giuse Nguyễn Đình Chiểu
Sinh ngày: 01/02/1971
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 14g10′ thứ Bảy, ngày 02 tháng 10 năm 2021
(tức ngày 26/08 năm Tân Sửu)
Hưởng thọ: 51 tuổi
Lễ viếng bắt đầu vào hồi 20g ngày 02 tháng 10 năm 2021
Thánh Lễ an táng được cử hành tại Nhà nguyện Giáo họ Tân phú – Giáo xứ Phú Đa – Giáo phận Hà Nội
lúc 08g ngày 04 tháng 10 năm 2021
Mai táng cùng ngày tại Vườn Thánh Giáo xứ Phú Đa.
Kính xin quý Linh mục, quý nam nữ tu sĩ cùng hết mọi người hiệp lời cầu nguyện cho Linh Hồn Giuse.
Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho quý vị!

Chúng con nhân Danh Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, chúng con nguyện xin Chúa đoái thương Linh Hồn Giuse vừa mới qua đời. Xin Chúa thương xót tha thứ mọi lỗi lầm của Linh Hồn Giuse và xin Chúa cho Linh Hồn Giuse được sớm về hưởng Nhan Chúa trên Thiên Đàng.
Xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse cùng toàn thể các Thánh nam nữ trên Trời, các Thiên Thần và Tổng Lãnh Thiên Thần cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, và xin Chúa ban cho chúng con điều chúng con ước nguyện. Chúng con nguyện xin nhờ Danh Thánh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Giêsu. Maria. Giuse. con Mến Yêu, xin cứu rỗi Linh Hồn Giuse.

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho Linh Hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi. 
Hằng xem thấy Mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

…†…
Xin mọi người cùng dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Giuse:

Lạy Chúa, là Cha chí thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu. Chúng con phó thác linh hồn Giuse, mà Chúa đã gọi ra khỏi thế gian này về bên Chúa. Xin cho linh hồn Giuse, mà chúng con cầu nguyện hôm nay, được bước qua sự chết bình an và được vào cõi trường sinh mà Chúa đã hứa ban cho những người trông cậy nơi Chúa. Xin lấy lượng từ bi nhân hậu mà tha thứ mọi lỗi lầm mà linh hồn Giuse đã phạm vì sự yếu đuối của kiếp sống con người.

Nguyện xin Chúa thương tình ban cho tôi tớ Chúa là linh hồn Giuse được an nghỉ trong lòng nhân ái của Chúa, và xin Chúa an ủi, nâng đỡ cho những người thân bằng quyến thuộc là những người còn ở lại. Xin cho họ luôn vững lòng cậy trông nơi tình yêu bao la của Chúa. Chúng con nguyện xin nhờ Danh Thánh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

BTT