Hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Maria

979

-†-
“Phục Sinh Và Sự Sống, Chính Là Ta! Ai Tin Vào Ta Thì Dẫu Chết Cũng Sẽ Sống; Và Mọi Kẻ Sống Cùng Tin Vào Ta Sẽ Không Phải Chết Bao Giờ” (Gioan 11,25-26)
jesus-cross-with-flowersTrong niềm tín thác vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh,

chúng con xin phó dâng lên Cha người chị em của chúng con:
Linh Hồn Maria Đinh Thị Huyền
Sinh năm: 1985
Quê quán: Nam Định

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 9g55′ ngày 2 tháng 4 năm 2019
(tức ngày 28/2 năm Kỷ Hợi)
tại nhà riêng ở Giáo xứ Fatima Bình Triệu – Thủ Đức – Tp.HCM

Hưởng dương: 35 tuổi
Lễ viếng bắt đầu vào hồi 8g ngày 3 tháng 4 năm 2019
Thánh Lễ an táng được cử hành tại Thánh đường Giáo xứ Fatima Bình Triệu – Giáo hạt Thủ Đức – TGP Sài Gòn
lúc 5g ngày 5 tháng 4 năm 2019
Linh cữu được hoả táng tại Phước Lạc Viên – Bình Dương
Kính xin quý Linh mục, quý nam nữ tu sĩ và hết mọi người hiệp lời cầu nguyện cho Linh Hồn Maria.
Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho quý vị!
Chúng con nhân Danh Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, chúng con nguyện xin Chúa đoái thương Linh Hồn Maria vừa mới qua đời. Xin Chúa thương xót tha thứ mọi lỗi lầm của Linh Hồn Maria và xin Chúa cho Linh Hồn Maria được sớm về hưởng Nhan Chúa trên Thiên Đàng. 
Xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse cùng toàn thể các Thánh nam nữ trên Trời, các Thiên Thần và Tổng Lãnh Thiên Thần cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, và xin Chúa ban cho chúng con điều chúng con ước nguyện. Chúng con nguyện xin nhờ Danh Thánh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Giêsu. Maria. Giuse. con Mến Yêu, xin cứu rỗi Linh Hồn Maria.

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho Linh Hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy Mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.


Xin mọi người cùng dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Maria:

Lạy Chúa, là Cha chí thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu. Chúng con phó thác linh hồn Maria, mà Chúa đã gọi ra khỏi thế gian này về bên Chúa. Xin cho linh hồn Maria, mà chúng con cầu nguyện hôm nay, được bước qua sự chết bình an và được vào cõi trường sinh mà Chúa đã hứa ban cho những người trông cậy nơi Chúa. Xin lấy lượng từ bi nhân hậu mà tha thứ mọi lỗi lầm mà linh hồn Maria đã phạm vì sự yếu đuối của kiếp sống con người.

Nguyện xin Chúa thương tình ban cho tôi tớ Chúa là linh hồn Maria được an nghỉ trong lòng nhân ái của Chúa, và xin Chúa an ủi, nâng đỡ cho những người thân bằng quyến thuộc là những người còn ở lại. Xin cho họ luôn vững lòng cậy trông nơi tình yêu bao la của Chúa. Chúng con nguyện xin nhờ Danh Thánh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

BBT