Hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Mátta

2102

-†-
“Phục Sinh Và Sự Sống, Chính Là Ta! Ai Tin Vào Ta Thì Dẫu Chết Cũng Sẽ Sống; Và Mọi Kẻ Sống Cùng Tin Vào Ta Sẽ Không Phải Chết Bao Giờ” (Gioan 11,25-26)

jesus-cross-with-flowers

Trong niềm tín thác vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh,
chúng con xin phó dâng lên Cha người chị em của chúng con:

cầu cho linh hồn Mátta

Linh Hồn Mátta Nguyễn Thị Trọng (Miên)
Sinh ngày: 01/01/1947
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 6g ngày 09 tháng 07 năm 2019
(tức ngày 07/06 năm Kỷ Hợi)
tại xóm 4 - Công Lý - Lý Nhân - Hà Nam
Hưởng thọ: 73 tuổi
Lễ viếng bắt đầu vào hồi 14g ngày 09 tháng 07 năm 2019
Thánh Lễ an táng được cử hành tại Nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi – Giáo xứ Phú Đa – Giáo phận Hà Nội
lúc 7g ngày 11 tháng 07 năm 2019
Mai táng cùng ngày tại Vườn Thánh Giáo xứ Phú Đa.
Kính xin quý Linh mục, quý nam nữ tu sĩ cùng hết mọi người hiệp lời cầu nguyện cho Linh Hồn Mátta.
Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho quý vị!

Chúng con nhân Danh Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, chúng con nguyện xin Chúa đoái thương Linh Hồn Mátta vừa mới qua đời. Xin Chúa thương xót tha thứ mọi lỗi lầm của Linh Hồn Mátta và xin Chúa cho Linh Hồn Mátta được sớm về hưởng Nhan Chúa trên Thiên Đàng.
Xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse cùng toàn thể các Thánh nam nữ trên Trời, các Thiên Thần và Tổng Lãnh Thiên Thần cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, và xin Chúa ban cho chúng con điều chúng con ước nguyện. Chúng con nguyện xin nhờ Danh Thánh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Giêsu. Maria. Giuse. con Mến Yêu, xin cứu rỗi Linh Hồn Mátta.

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho Linh Hồn Mátta được lên chốn nghỉ ngơi.

Hằng xem thấy Mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

…†…
Xin mọi người cùng dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Mátta:


Lạy Chúa, là Cha chí thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu. Chúng con phó thác linh hồn Mátta, mà Chúa đã gọi ra khỏi thế gian này về bên Chúa. Xin cho linh hồn Mátta, mà chúng con cầu nguyện hôm nay, được bước qua sự chết bình an và được vào cõi trường sinh mà Chúa đã hứa ban cho những người trông cậy nơi Chúa. Xin lấy lượng từ bi nhân hậu mà tha thứ mọi lỗi lầm mà linh hồn Mátta đã phạm vì sự yếu đuối của kiếp sống con người.

Nguyện xin Chúa thương tình ban cho tôi tớ Chúa là linh hồn Mátta được an nghỉ trong lòng nhân ái của Chúa, và xin Chúa an ủi, nâng đỡ cho những người thân bằng quyến thuộc là những người còn ở lại. Xin cho họ luôn vững lòng cậy trông nơi tình yêu bao la của Chúa. Chúng con nguyện xin nhờ Danh Thánh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

BTT