Hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Phanxicô

1620

-†-
“Phục Sinh Và Sự Sống, Chính Là Ta! Ai Tin Vào Ta Thì Dẫu Chết Cũng Sẽ Sống; Và Mọi Kẻ Sống Cùng Tin Vào Ta Sẽ Không Phải Chết Bao Giờ” (Gioan 11,25-26)
jesus-cross-with-flowersTrong niềm tín thác vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh,
chúng con xin phó dâng lên Cha người anh em của chúng con:
xin cầu nguyện cho Linh hồn PhanxicôLinh Hồn Phanxicô Tạ Văn Thản

Sinh năm: 1928

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 8g45′ ngày 20 tháng 8 năm 2018
(tức ngày 10/7 năm Đinh Dậu)
tại xóm 6 – Phú Đa – Công Lý – Lý Nhân – Hà Nam

Hưởng thọ: 91 tuổi
Lễ viếng bắt đầu vào hồi 13g30′ ngày 20 tháng 8 năm 2018
Thánh Lễ an táng được cử hành tại Nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi – Giáo xứ Phú Đa – Giáo phận Hà Nội
lúc 15g ngày 21 tháng 8 năm 2018
Mai táng cùng ngày tại Vườn Thánh Giáo xứ Phú Đa
Kính xin quý Linh mục, quý nam nữ tu sĩ và hết mọi người hiệp lời cầu nguyện cho Linh Hồn Phanxicô.
Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho quý vị!
Chúng con nhân Danh Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, chúng con nguyện xin Chúa đoái thương Linh Hồn Phanxicô vừa mới qua đời. Xin Chúa thương xót tha thứ mọi lỗi lầm của Linh Hồn Phanxicô Xaviê và xin Chúa cho Linh Hồn Phanxicô được sớm về hưởng Nhan Chúa trên Thiên Đàng. 
Xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse cùng toàn thể các Thánh nam nữ trên Trời, các Thiên Thần và Tổng Lãnh Thiên Thần cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, và xin Chúa ban cho chúng con điều chúng con ước nguyện. Chúng con nguyện xin nhờ Danh Thánh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Giêsu. Maria. Giuse. con Mến Yêu, xin cứu rỗi Linh Hồn Phanxicô.

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho Linh Hồn Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy Mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Xin mọi người cùng dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Phanxicô:

Lạy Chúa, là Cha chí thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu. Chúng con phó thác linh hồn Phanxicô, mà Chúa đã gọi ra khỏi thế gian này về bên Chúa. Xin cho linh hồn Phanxicô, mà chúng con cầu nguyện hôm nay, được bước qua sự chết bình an và được vào cõi trường sinh mà Chúa đã hứa ban cho những người trông cậy nơi Chúa. Xin lấy lượng từ bi nhân hậu mà tha thứ mọi lỗi lầm mà linh hồn Phanxicô đã phạm vì sự yếu đuối của kiếp sống con người.

Nguyện xin Chúa thương tình ban cho tôi tớ Chúa là linh hồn Phanxicô được an nghỉ trong lòng nhân ái của Chúa, và xin Chúa an ủi, nâng đỡ cho những người thân bằng quyến thuộc là những người còn ở lại. Xin cho họ luôn vững lòng cậy trông nơi tình yêu bao la của Chúa. Chúng con nguyện xin nhờ Danh Thánh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

BBT