Hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Têrêsa

2672

-†-
“Phục Sinh Và Sự Sống, Chính Là Ta! Ai Tin Vào Ta Thì Dẫu Chết Cũng Sẽ Sống; Và Mọi Kẻ Sống Cùng Tin Vào Ta Sẽ Không Phải Chết Bao Giờ” (Gioan 11,25-26)jesus-cross-with-flowersTrong niềm tín thác vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh,

chúng con xin phó dâng lên Cha:
Linh hồn Têrêsa
Linh Hồn Têrêsa Hài Đồng Giêsu Tạ Thị Phương Trang
Sinh ngày: 1/10/2016

Đã an nghỉ trong Chúa ngày 10 tháng 12 năm 2017
(tức ngày 23/10 năm Đinh Dậu)
Hưởng dương: 14 tháng tuổi
Thánh Lễ an táng được cử hành tại Nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi – Giáo xứ Phú Đa – Giáo phận Hà Nội
lúc 14g ngày 11 tháng 12 năm 2017
Mai táng cùng ngày tại Vườn Thánh Giáo xứ Phú Đa.
Kính xin quý Linh mục, quý nam nữ tu sĩ và hết mọi người hiệp lời cầu nguyện cho Linh Hồn Têrêsa.
Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho quý vị!

Giêsu. Maria. Giuse. con Mến Yêu, xin cứu rỗi Linh Hồn Têrêsa.

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho Linh Hồn Têrêsa được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy Mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

BBT