KINH ĐỨC MẸ MÂN CÔI

1236

Lạy Đức Mẹ Mân Côi, là mẹ Hội Thánh và là mẹ các giáo hữu. Vào cuối thế kỷ 12, Mẹ đã dạy Thánh Đô-mi-ni-cô truyền bá phép lần hạt để cầu xin Chúa thương cho những người theo bè rối Anbigioa trở về cùng Hội Thánh. Nhiều lần, khi hiện ra, Mẹ đã dạy cho chúng con phải lần hạt hàng ngày để cầu cho thế giới được hòa bình, để được tha tội, để được khỏi bệnh tật, để được chết lành và được lên thiên đàng. Các Đức Thánh Cha, các giám mục, và linh mục hàng ngày giảng khuyên các giáo hữu lần hạt để tôn kính mẹ và để thêm lòng đạo đức.

Nhờ phép lần hạt Mân Côi, Mẹ đã cứu Hội Thánh thoát nhiều cơn hiểm nguy, Mẹ đã ban cho thế giới được hòa bình và ban cho con cái Mẹ được nhiều ơn trọng hồn xác; khi lạc đường được trở về nhận biết Chúa Ki-tô là Đấng Cứu Thế, khi mê đắm được hối cải bỏ đàng tội lỗi, khi khô khan được dọn mình xưng tội rước lễ, khi bối rối được bình an trong tâm hồn, khi khốn khó được thoát tai nạn trên biển, trên không và trên đất, khi ốm đau được yên ủi và khỏi bệnh tật, khi mất mát của cải được tìm thấy, khi hấp hối được chết lành và được lên thiên đàng. Chúng con cảm tạ Mẹ, chúng con kính mến Mẹ, chúng con trông cậy Mẹ, chúng con ngợi khen Mẹ, chúng con dâng mình cho Mẹ.

Chúng con biết rằng; Vua Thánh Đa-vít đã làm một trăm năm mươi Thánh vịnh để tôn vinh Chúa, để ca ngợi Lòng Thương Xót Chúa, để tiên báo Đấng Cứu Thế giáng sinh, đem hồng ân cứu độ cho loài người. Hội Thánh cũng dạy chúng con đọc một trăm năm mươi Kinh Kính Mừng khi lần hạt Mân Côi, khác nào một trăm năm mươi Thánh vịnh tung hô Mẹ, là Đấng đầy ơn phúc, là Đấng rất nhân từ, là Đấng đã sinh Đức Giê-su cho loài người. Một trăm năm mươi Kinh Kính Mừng khác nào một trăm năm mươi bông hồng xinh tươi được kết thành triều thiên dâng kính Mẹ, để tỏ lòng thảo hiếu của chúng con, chúng con quyết tâm lần hạt Mân Côi hàng ngày, nhất là trong tháng năm và tháng mười là nhũng tháng Hội thánh sùng kính Mẹ cách riêng.

Xin Mẹ ban ơn lành hồn xác cho Tổ quốc, và Giáo hội Việt nam, cho các giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ sống thánh thiện, chu toàn mục vụ và tông đồ, cho các chủng sinh chăm lo tu đức và học hành để trở nên những linh mục nhiệt thành mở Nước Chúa, giữ vững Đức tin và chuyên cần làm việc thiện.

Nữ vương các Thánh Thiên Thần cầu cho chúng con.

Nữ vương các Thánh Tử Đạo cầu cho chúng con.

Nữ vương Linh Hồn Và Xác Lên Trời cầu cho chúng con.

Nữ vương truyền phép rất Thánh Mân Côi, cầu cho chúng con. Amen.

Nhà thờ Đức Mẹ Mân côi giáo xứ Phú đa