KINH GIA ĐÌNH CŨNG LÀ KINH THÁNH GIA

768

Lạy Thánh gia, là Ba Ngôi Cực Thánh của trần gian, lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, là gương mẫu cao siêu, là Đấng bảo vệ các gia đình công giáo, chúng con đến với Thánh gia, không những để hưởng sự vui mừng bởi ngắm xem gương tốt lành của Thánh gia, mà lại muốn kiên tâm trung thành noi theo đường lối Thánh gia chỉ vẽ cho chúng con.
Sự bình tĩnh tươi sáng liên liên của Thánh gia an ủi lòng chúng con đang phải xao xuyến giữa những phiền não của đời sống, ngày ngày thêm phiền phức khó khăn hơn. Thánh gia chỉ vẽ cho chúng con thấy tỏ, gia đình nào đã có và giầu những nhân đức cần có cho gia thất, theo gương thánh gia dạy chúng con, chỉ có gia đình ấy mới có thể làm cho lòng chúng con tìm thấy nghỉ ngơi và hạnh phúc hợp với lòng ước mong của chúng con mà thôi.


– Nhưng làm thế nào để cây non nớt gia đình chống lại được với sự nồng nhiệt của dục tình không bị kìm hãm nữa, chống lại được với những phong trào xảo quyệt, lẻn mình vào khắp nơi, gây ra phiến loạn trong tâm hồn, chống lại được với cơn bão táp của cách sống thời nay muốn đảo lộn mọi sự. Nếu cây non nớt gia đình không đâm rễ sâu vào đất tốt mầu là lòng đạo đức thì chống lại sao được?

– Nếu gia đình không kêu xin, nhất là chịu các bí tích, mọi người cùng chịu với nhau, để ơn trên trời tưới đẫm xuống, nếu gia đình không có hồn sống là tinh thần đức tin sáng suốt, nâng chúng con lên trên quan niệm duy vật về đời sống, nếu không lấy tình yêu làm giây liên kết chặt chẽ các ngành cây gia đình lại, thì chống lại sao được?

– Nhưng tình yêu này, nếu không siêu nhiên cũng qua đi như các sự khác ở đời. Nếu gia đình không có nền tảng vững vàng dựa trên sự kiên quyết của mỗi người chúng con quyết tâm làm tròn bổn phận theo đòi hỏi của nề nếp gia đình, nếu gia đình không được nâng đỡ giữa những đắng cay gặp trong cảnh lưu đầy ở trần gian, nhiều khi không có nhà hẳn hoi mà ở, không có cơm đủ mà ăn, thì chống lại sao được?
– Trước cảnh hỗn độn tư tưởng làm rối tâm trí, chúng con lớn tiếng cao rao sự thánh thiện, sự duy nhất và sứ mệnh thiêng liêng của gia đình công giáo, là niềm sống của xã hội và giáo hội, chúng con mỗi người theo địa vị mình – cha mẹ – con cái – chúng con khiêm tốn nhưng kiên quyết cam đoan sẽ làm hết sức để những lý tưởng tốt lành kia trở nên sự thực trong thế giới.


Lạy Thánh Giuse là gương rất sáng láng về bậc làm cha, đã ân cần lo lắng cho Chúa Cứu Thế và Đức Mẹ Đồng Trinh, hằng làm mọi việc theo ơn Chúa soi sáng trong lòng, xin giúp đỡ chúng con.

Lạy Mẹ Maria là Mẹ yêu mến, chắc chắn và trong sạch hơn các người mẹ, xin giúp đỡ chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, đã muốn treo gương sáng trong mọi sự, nên đã vâng lời chịu lụy hơn các người con, xin giúp đỡ chúng con.


Xin cả Ba Đấng hằng ở gần chúng con, khi vui buồn, khi làm khi nghỉ, trong lúc phiền não, trong khi hy vọng, xin ở gần trẻ đang sinh, gần người đang chết.
Xin ban cho các gia đình nên lành thánh bởi theo gương Thánh gia, lại nên trường dạy nhân đức, nên nơi ấp ủ sự lành thánh cho mọi người trong gia đình, và nên con đường chắc chắn đưa mọi người trong gia đình đến nơi vĩnh phúc. Chúng con trông cậy vững vàng nhờ lời cầu bầu của Ba Đấng, chúng con sẽ được hưởng phúc đời đời. Amen.

Thông cáo về Kinh Gia Đình cũng là Kinh Thánh Gia – 10/4/1959
Trong thông cáo ra ngày 10/4/1959, Bề trên giáo phận khuyên dạy các gia đình siêng năng đọc Kinh Thánh Gia do Đức Thánh Cha Piô XII đã soạn.
(Bản dịch đã được Đức Cha Jos. Maria Trịnh Như Khuê – Giám mục Hà Nội ưng thuận)
Hà Nội, ngày 10/4/1959