Lịch Chầu Thánh Thể Mùa Chay 24h dành cho Chúa (5h/09 – 5h/10/03/2018)

2189

Giáo xứ Phú Đa Chầu Thánh Thể Mùa Chay”24 giờ dành cho Chúa


Đức Thánh Cha Phanxico kêu gọi các tín hữu sốt sắng tham gia sáng kiến ”24 giờ cho Chúa” để tái khám phá bí tích Hòa giải . “Tôi cầu mong rằng năm nay, thời điểm hồng phúc ưu tiên này trong hành trình mùa Chay cũng được sống tại bao nhiêu thánh đường để cảm nghiệm cuộc gặp gỡ vui tươi với Lòng Thương Xót của Chúa Cha, Đấng đón tiếp và tha thứ cho tất cả mọi người”.

Chương trình Chầu Mình Thánh “24h dành cho Chúa” bắt đầu lúc 5h ngày 09/03/2018 tại nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi Giáo xứ Phú Đa.
+ 5h – 6h: Thánh Lễ. Sau Thánh Lễ đặt Mình Thánh Chầu
+ 6h – 7h: Nhà Dòng Mến Thánh Giá
+ 7h – 8h: Xóm 1
+ 8h – 9h: Xóm 2
+ 9h – 10h: Xóm 3
+ 10h – 11h: Xóm 4
+ 11h – 12h: Xóm 5
+ 12h – 13h: Thiếu Nhi
+ 13h – 14h: Xóm 6
+ 14h – 15h: Legio
+ 15h – 16h: Lòng Chúa Thương Xót
+ 16h – 17h: Hội Mân Côi
+ 17h – 18h: Hội Giuse
+ 18h – 19h: Caritas
+ 19h – 20h: Monica
+ 20h – 21h: Gia Trưởng
+ 21h – 22h: Giới Trẻ
+ 22h – 23h: Ca đoàn Nhà Xứ
+ 23h – 24h: Xóm 1
+ 0h – 1h: Xóm 2
+ 1h – 2h: Xóm 3
+ 2h – 3h: Xóm 4
+ 3h – 4h: Xóm 5
+ 4h – 5h: Xóm 6
+ 5h – 6h: Thánh Lễ kết thúc.

BBT