Sức mạnh cộng đồng

1379

“Xin Thiên Chúa toàn năng chúc phúc cho con, xin Người làm cho con sinh sôi nảy nở thật nhiều, để con trở nên một cộng đồng nhiều dân nước” (St 28:3).

Lúc 50 tuổi, Belva Davis mua được căn nhà ở ngoại ô Detroit, xa thành phố ồn ào. Hai năm sau, cô mất việc làm và còn phải trả nợ thế chấp. Sau một thời gian thất nghiệp, cô tìm được công việc mới, nhưng chủ nợ không chịu cho cô hoãn nợ. Họ đe dọa tịch thu tài sản dù cô vẫn thanh toán từng phần nợ. Người ta muốn cô phải trả ngay.

Cô nói với những người hàng xóm về nỗi khổ của mình. Cô nói rằng cô quý mến họ và không muốn đi chỗ khác. Mọi người đồng ý. Người ta làm những tờ rơi, đưa lên YouTube, và tới cả hội đồng thành phố để xin cho cô. Họ gởi mail và gọi điện thoại cho ngân hàng. Cuối cùng, sau 9 tháng cố gắng, ngân hàng đồng ý làm lại khoản vay của Belva.

Belva nói: “Nếu nhiều người họp lực với nhau, người ta có thể đứng vững. Một người không làm được gì. Cần có sức mạnh của cộng đồng”. Kiên quyết đấu tranh thì TỘI THAM NHŨNG SẼ BỊ PHƠI BÀY TRONG ÁNH SÁNG CỦA SỰ THẬT.

Cộng đồng là tài sản chung. Bạn tham gia vào cộng đồng như thế nào? Có những người ở xung quanh bạn. Khi chúng ta phục vụ, mỗi người trong chúng ta chịu trách nhiệm duy trì sự đoàn kết trong cộng đồng. Chúng ta phải là Ánh Sáng của Sự Thật và là Cộng Đồng của Niềm Tin. Đoàn Kết là SỐNG, Chia Rẽ là CHẾT!

Lạy Đấng bênh vực, xin giúp chúng con biết góp phần với cộng đồng, những người ở xung quanh chúng con. Xin hướng dẫn chúng con biết cho đi và lãnh nhận theo chu kỳ mà Ngài đã đặt chúng con vào. Amen.

Trầm Thiên Thu