Thánh Lễ Tạ Ơn Của 10 Tân Linh Mục Tại Nhà Thờ Chính Tòa

1392

10 Tân Linh Mục30Vào lúc 18h00, ngày 30/10/2017, 10 tân linh mục, sau ngày lễ mở tay và tạ ơn ở quê hương, đã trở về Nhà thờ Chính Tòa – Nhà thờ mẹ của Tổng giáo phận Hà Nội, để dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý Đấng bậc, cùng quý cộng đoàn.

Thật là ý nghĩa khi các ngài trở về Ngôi nhà thờ mẹ của Tổng Giáo phận, nơi mà cách đây ít ngày, các ngài đã được lãnh nhận hồng ân thánh chức linh mục qua việc đặt tay phong chức của Đức Hồng Y Phê-rô, để dâng Thánh lễ tạ ơn. Điều đó nói lên sự hiệp thông trong Giáo hội địa phương, đồng thời như muốn nhắc nhở các ngài hơn nữa về hồng ân thánh chức mà các ngài mới lãnh nhận. Quả vậy, qua hồng ân thánh chức, các ngài sẽ không còn sống cho chính mình nữa, nhưng đã được thánh hiến để dành trọn con người và cuộc đời mình cho Thiên Chúa và phục vụ cộng đoàn dân Chúa, nơi mà các ngài sẽ được sai đến. Từ nay, các ngài sẽ dập khuôn đời mình theo gương Thầy Giê-su Chí Thánh, Đấng đã dâng hiến lễ một lần và duy nhất trên bàn thờ thập giá để cứu độ và hiệp nhất con người; thì mỗi ngày dâng Thánh lễ, các ngài cũng sẽ hiến dâng trọn vẹn con người, cùng với những quyết tâm và lòng trung thành với lời cam kết trong ngày lãnh nhận hồng ân thánh chức, để mang ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi người.

Tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Mẹ Giáo hội, cùng quý Đấng bậc và cộng đoàn trong Thánh lễ tạ ơn chung của 10 tân linh mục hôm nay, chúng ta cùng cầu nguyện cho các ngài luôn được ơn khôn ngoan và can đảm để lướt thắng những thử thách trong đời mục tử, và nhờ đó, các ngài có thể phục vụ cộng đoàn dân Chúa cách đắc lực nhất, hầu mang lại niềm vui, sự bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người.

12834 tan linh muc 5

12834 tan linh muc 3

12834 tan linh muc 1

12834 tan linh muc 4

12834 tan linh muc 2

Nguồn: TGP Hà Nội