Tôi Ngủ Với Mặt Trời

2685

Tôi sẽ ngủ với mặt trời
Trong triều ánh sáng rạng ngời Giêsu
Hỡi người yên giấc thiên thu
Chiều nay hương khói mịt mù không gian
Nghĩa trang còn vệt nắng vàng
Đôi miền sinh- tử kết tràng hương kinh
Đất lạnh mơ bóng Phục Sinh
Bia đá huyệt mộ lặng thinh một đời
Tôi sẽ ngủ với mặt trời
Tình Chúa nhân ái cao vời ngàn năm
Chiều nghĩa trang tiếng thì thầm
Linh hồn đã khuất ươm mầm tin yêu
Đức tin người ! Lễ toàn thiêu
Cuộc trần cát bụi phong nhiêu bão đời
Tôi sẽ ngủ với mặt trời
Trở về bên Chúa một đời nghỉ yên
Chúa là hạnh phúc vô biên
Mặt trời công chính soi miền trần gian
Hoàng hôn xuống đêm dần tàn
Đất trời hạnh ngộ vô vàn yêu thương
Mặt trời tỏa ánh miên trường
Sự sống không mất thiên đường muôn thu.

Sr. Lucie Thu Huyền (†)